Nagrody

Kilka nagród i wyróżnień jakie do tej pory otrzymała Orkestra Dęta Ziemia Lęborska.