Luxemburg

 W ramach współpracy miast partnerskich Orkiestra Dęta Ziemia Lęborska wspólnie z Burmistrzem Miasta Lęborka i Radnymi odwiedziała Luxemburg.